Vivian Vimarlund utnämnd till professor i informatik.

4 December, 2009 - 22:07

Vivian Vimarlund, som bl.a. koordinerar forskarnätverket inom eHälsa, som administreras av Santa Anna på uppdrag från Vinnova, har blivit utnämnd till professor i informatik vid Linköpings universitet. Hon har nu också tillrätt en anställning som professor vid Högskolan i Jönköping, men är även fortsatt knuten till Linköpings universitet på deltid.