Webbsändning av Digitaliseringsrådets möte på Näringsdepartementet idag, 14 mars

14 March, 2011 - 11:00

"Det nyinrättade Digitaliseringsrådet består av 27 ledamöter och ska
fungera som rådgivande till it- och regionminister Anna-Karin Hatt,
bland annat i frågor som gäller utformningen och förverkligandet av den
nationella IT-strategin, En Digital agendahttp://www.presskontakt.se/pressreleaser/visa/pressrelease/344721/webbsa... för Sverige.

Öppenhet är ett ledord i det arbete som nu pågår med att utforma En
Digital agenda för Sverige. Som ett led i denna strävan kommer
Digitaliseringsrådets möte idag att webbsändas på regeringen.se.

Mötet är också öppet för media som vill närvara på plats. Kontakta pressekreterare Jonas Johansson."

Läs hela pressmeddelandet på Presskontakt.se

SICS styrelseordförande Staffan Truvé och forskningsledare Kristina Höök
ingår i Digitaliseringsrådet som är IT-ministern Anna-Karin Hatts nytillsatta rådgivande grupp.