SUPER SERVICE TECHNICIAN

Projektet är ett kortprojekt som avser kartlägga och identifiera innovativa tekniker och arbetssätt för ett kostnadseffektivt och resurseffektivt underhåll med minimal tidsåtgång. Behovet att öka direkt värdeskapande tid på bekostnad av slöseritid är identifierat på Mälarenergis nya kraftvärmeverk och projektets resultat förväntas kunna spridas till andra branscher inom processindustrin. Målet med projektet är att nå närmare visionen Super Service Technician, inspirerad av superhjälten som har extra resurser i form av förstärkta sinnen och agerar i precis rätt ögonblick med rätt åtgärd på rätt ställe. SICS arbetar tillsammans med Mälarenergi, ABB, Dynamate Industrial Services och Sigholm Konsult i projektet men fler parter kan bli inblandade.

Publications
Number of items: 1.

Ranjbar, Zohreh and Edoff, Petra and Rudström, Åsa and Nylander, Stina and Sigholm, Niclas (2015) Super Service Technician Slutrapport. [SICS Report]

This list was generated on Mon Jun 24 12:09:49 2019 CEST.
Internt

Projektet producerade en demonstrator i form av en QR-läsande app (Android 5.0). Här finns det som behövs för att kunna hämta och testa appen.