ProjectMeasure innovation

Competence Areas at RISE ICT
Measure innovation

Measuring Climate for Innovation and Effects of Innovation Initiatives

Allt fler tillverkande organisationer fokuserar på att skapa förutsättningar för innovation i alla delar av organisationen i syfte att utnyttja den totala kreativa kapaciteten hos sina anställda. I denna strategiska satsning initieras och utförs initiativ i syfte att skapa ett klimat för innovation och kreativitet. Aktiviteter som stimulerar klimatförändringar är svåra att mäta och utvärdera vilket leder till få svar på framgång och effekt av dessa aktiviteter. Traditionella mätningarna fokuserar på att kvantifiera resultat eller effekter och inte nödvändigtvis för att skapa förutsättningar för att uppnå avsett resultat.

Detta projekt syftar till att utveckla ett nytt sätt att samla in och utvärderar de viktiga dimensionerna för ett innovativt klimat, en unik möjligheter för dataanalys, t.ex. genom att ange korrelationer mellan variabler som ska testas och identifiera skillnader mellan framgångsrika och mindre framgångsrika innovations åtgärder/verksamheter/initiativ och genom att föreslå åtgärder för att aktivt förhindra hinder för innovation utifrån vad som skapar förutsättningar för innovation.

Mälardalens Högskola är projektägare, SICS är partner i projektet. 

Detta projekt ingår i konceptet Prindit.