Papper möter digital informationsöverföring

24 January, 2005 - 09:00

Papper möter digital informationsöverföring

STFI-Packforsk och Acreo sluter samarbetsavtal

PRESSMEDDELANDE 2005-01-24

Forskningsbolagen STFI-Packforsk och Acreo startar samarbete inom fyra områden: Visuella Gränssnitt, Sensorer, Organisk Elektronik/Intelligenta förpackningar, samt kontakter med SMF, Små och Medelstora företag. Målet med samarbetet är att erbjuda en heltäckande forskning om gränssnittet för digital informationshantering främst med papper som bas. Avtalet börjar gälla i januari 2005 och innebär  även att Acreo överlåter sin verksamhet inom ”Visuella Gränssnitt” till STFI-Packforsk.

Acreo och STFI-Packforsk har sedan länge samarbetat i projektform. Samarbetet har varit framgångsrikt och givit idéer om en gemensam framtida utveckling. Dock har man ömsesidigt konstaterat att framtiden kommer att kräva effektivare former för ett fördjupat samarbete. För att skapa och vidmakthålla spetskompetens på internationell nivå krävs att man uppnår en kritisk massa inom viktiga områden. Detta med hänsyn till såväl tillgängliga finansieringsformer som till det allt minskande tidsfönster som erbjuds för att gå från kunskap till kommersialisering.

- Det elektroniska mediet har kommit långt, se exempelvis bildhantering, där både det trycka och det digitala möts. I och med samarbetet kan vi nu utnyttja spetskunnandet inom bägge organisationerna och uppnå många positiva synergieffekter inom perception, bildanalys och visuell ergonomi, säger Anders Sörås, vvd på STFI-Packforsk.

- För STFI-Packforsks del innebär samarbetet att vi nu blir kompletta på forskningen om det visuella gränssnittet. En samling av resurserna gör det lättare att bygga starka kunskaps- och teknologiplattformar.

Hans Hentzell VD på Acreo konstaterar: - Papper har blivit en viktig del av det visuella gränssnittet för digital information och interaktiva medier. Genom samarbetet med STFI-Packforsk koncentrerar Acreo insatserna på Papperselektronik i kombination med smarta förpackningar och sensorteknik kopplat till framställning och användning av papper.

- STFI-Packforsk och Acreo kommer också att inleda ett nära samarbete baserat på Acreos mycket framgångsrika verksamhet för att stödja ökad kommersiell konkurrenskraft hos Små och Medelstora Företag genom teknikförnyelse. Det känns mycket inspirerande att utveckla vår arbetsmetodik till förmån även för dessa företag.

Mer information: Anders Sörås, vVD STFI-Packforsk, tel: 08-676 73 14, e-post: anders.soras [at] stfi.seHans Hentzell, VD, Acreo, tel: 08-632 77 50, 070 528 1247, e-post: hans.hentzell [at] acreo.se eller Mårten Armgarth tel: 070 528 25 00 e-post: marten.armgarth [at] acreo.se

STFI-Packforsk AB har 250 anställda och omsatte 273 MSEK, 2004. Bolaget ägs av 6 nordiska företag: Billerud, Holmen, Korsnäs, M-real, Stora Enso och Södra (tillsammans 51%), STFIs intressentförening (10%), Intressentföreningen Packforsk (10%) samt svenska staten och KK-stiftelsen via IRECO Holding AB (29%). Verksamheten är förlagd till Stockholm, Kista, Örnsköldsvik och Trondheim i Norge. http://www.innventia.com/

Acreo AB har 150 anställda och omsatte 220 MSEK 2003. Bolaget ägs av intressentföreningen FMOF (Föreningen för Mikroelektronisk och Optisk Forskning) och IRECO. Acreo arbetar innovativt, värdeskapande och förmedlande med forskning och utveckling inom elektronik-, optik- och kommunikationsområdena på uppdrag av industrin och staten. Verksamheten är förlagd till Kista, Norrköping, Hudiksvall och Jönköping.