Celtic project TRAMMS contributing to Swedish and European Future Internet industry

7 April, 2010 - 16:00

Celtic project TRAMMS contributing to Swedish and European Future Internet industry

Kista 2010-04-07                                             (Swedish version)

Acreo is the coordinator of the Celtic project TRAMMS, Traffic Measurements and Models in Multi-Service networks, which has impacted 7 product lines from 5 companies, all dedicated to network monitoring and analysis.

All of these products are aimed at finding the bottlenecks in the network and monitoring traffic and QoS parameters, and they complement each other to get a complete picture of the status of the network.

IP traffic measurements from the application to the packet level per household were collected in real networks located in Sweden and Spain covering different types of access (FTTH, xDSL, CMTS, GGSN, university network). Measurements from a large amount of users were gathered for long periods of time (close to 3000 TiB of traffic volume was analysed in Spanish and Swedish networks in 2007-2009 in periods ranging from several days to several years).

The TRAMMS project has been running 2007-2009, coordinated by Acreo. Other Swedish partners are Ericsson, LTH and Procera Networks. The Swedish part of the project has been financed by VINNOVA.

- Our participation in the TRAMMS project has given us both new contacts with customers and has enabled us to further develop our PacketLogic product line, says Fredrik Johansson at Procera Networks,

Among the main achievements of the project are:

  • Impact on 7 product lines in 5 companies (Spain and Sweden) 
  • The products enable monitoring of Traffic, QoS, bandwidth and BGP 
  • Analyzed 3000 TB of data from live networks in 2007-2009

A TRAMMS seminar will be given in Kista, Stockholm on the 23rd of April.

Contact:Andreas Aurelius, Project coordinator Tel: 08-632 78 02, email: andreas.aurelius [at] acreo.seprojects.celtic-initiative.org/tramms/

About AcreoWorking with contract R&D in microelectronics, optics and communication technology, Acreo provides innovative solutions contributing to growth and profitability.

Specifically Acreo has a long term commitment to R&D in broad band technology including fiber optics, high speed transmission and optical networking. Acreo employs 140 persons and is a part of Swedish ICT Research. 

PRESSMEDDELANDE på svenska:  TRAMMS- ett forskningsprojekt till nytta för svensk och europeisk industri

Acreo leder det europeiska forskningsprojektet TRAMMS (Traffic measurements and Models in Multi-service Networks) som avslutas nu i vår.

Projektet har varit mycket framgångsrikt och haft påverkan på 7 produktlinjer i 5 företag. Produkterna kan användas till övervakning och analys av datatrafik i IP-nät där målet kan vara att hitta flaskhalsar, mäta och styra trafik, samt mäta kvalitetsparametrar, och tillsammans ger de en komplett bild av statusen i nätverket.

Mätningar av IP-trafik på applikationslagret har utförts på hushållsnivå i accessnät i Sverige och Spanien, med olika typer av Internet-access (fiber, DSL, kabelTV, mobilt). Mätningarna täcker ett stort antal användare och data har samlats i långa tidsperioder. Mer än 3000 TiB av data har analyserats under 2007 – 2009, i olika tidsperioder som sträcker sig från dagar till år.

TRAMMS-projektet har löpt mellan 2007 – 2009, och är ett EU projekt inom det så kallade Celtic samarbetet. Projektet har 11 partners i tre länder och det koordineras av Acreo. Andra svenska partners är Ericsson, Lunds Tekniska Högskola och Procera Networks. Den svenska delen av projektet finansieras av VINNOVA.

- Vårt deltagande i TRAMMS-projektet har gett oss många nya kontakter och det har gett oss en möjlighet att utvärdera och vidareutveckla vår PacketLogic produkt, säger Fredrik Johansson på Procera Networks.

TRAMMS-projektet har åstadkommit många viktiga resultat. Några av de viktigaste är:

  • Påverkan på 7 produktlinjer i 5 företag (i Spanien och Sverige)
  • Produkterna möjliggör komplett monitorering av trafik, kvalitetsparametrar, tillgänglig bandbredd och BGP
  • Analyserat mer än 3000 TB IP-data från produktionsnät under 2007-2009
  • Mer än 20 vetenskapliga publikationer och konferenspresentationer

- Intresset för projektresultaten har varit stort både från forskningsvärlden och från industrin och vi har inom projektet fått se forskningsresultat som kommersialiseras. TRAMMS har gett Acreo möjlighet att utveckla strategisk kompetens inom IP trafikmätningar, ett viktigt område för utvecklingen av framtidens Internet, säger Anders Berntson, avdelningschef för NETLAB på Acreo.

Ett seminarium, som är öppet för allmänheten, kommer att hållas i Kista den 23 april, där resultaten från TRAMMS presenteras.

Kontakt:Andreas Aurelius, Projektkoordinator Tel: 08-632 78 02, e-post: andreas.aurelius [at] acreo.se 

Mer information:  projects.celtic-initiative.org/tramms/ 

Om AcreoAcreo är helägt dotterbolag till forskningsinstitutet Swedish ICT Research AB och arbetar med kontrakterad forskning och utveckling. Acreo tillhandahåller innovativa lösningar inom elektronik, optik och kommunikationsteknologi som bidrar till tillväxt och lönsamhet.

Specifikt bedriver Acreo avancerad FoU inom området bredbandsteknologi inkluderande fiberoptik, transmission och nätverksteknologi. Acreo med dotterbolag har 140 anställda och verksamheten är förlagd till Kista, Norrköping, och Hudiksvall.