Acreo rådgivare i tekno-ekonomisk studie av framtidens ICT-infrastruktur

24 September, 2010 - 09:00

Acreo rådgivare i tekno-ekonomisk studie av framtidens ICT-infrastruktur

2010-09-24: The Institute for Broadband technology i Gent har bjudit in Acreo att delta i forskningsprojektet TERRAIN (Techno-Economic Research for futuRe Access Infrastructure Networks).

Acreos del i TERRAIN är att studera hur samhället påverkas av paradigmskiftet inom bredband från vertikal integration till öppna nät.

Vidare skall Acreo utvärdera vilka nya samarbetsmodeller som kan krävas för investeringar utifrån ”value networks” det vill säga de perspektiv som beskriver sociala och tekniska resurser inom och mellan företag.

De flesta telekomföretag och nätägare utvärderas utifrån traditionella investeringsmetoder NPV (Net Present Value). TERRAIN kommer att utgå ifrån en utvecklad utvärderingsteknik som bygger på marknadskonkurrens, kallad ”multi-actor analysis”.

Acreos kompetens av fastighets- och hemmanät liksom de svenska erfarenheterna av stadsnät och bredband kommer att ha en avgörande inverkan på studien. Acreo deltar som den enda svenska partnern i projektet genom Crister Mattsson, Senior Advisor på Acreo. Projektet startar 1 oktober och kommer att pågå till 30 september 2012.

Kontakt:Crister Mattsson, Senior Advisor, AcreoTel: +46 8 632 77 92, e-post: crister.mattsson [at] acreo.se

Om TERRAINProjektet är sammanhållet av the Institute for Broadband technology i Gent, IBBT. Förutom flera institutioner på IBBT kommer ytterligare tolv externa partners att delta i projektet. Det startar 1 oktober och kommer att pågå till 30 september 2012.

Om AcreoAcreo är helägt dotterbolag till forskningsinstitutet Swedish ICT Research AB och arbetar med kontrakterad forskning och utveckling. Acreo tillhandahåller innovativa lösningar inom elektronik, optik och kommunikationsteknologi som bidrar till tillväxt och lönsamhet.

Specifikt bedriver Acreo avancerad FoU inom området bredbandsteknologi inkluderande fiberoptik, transmission och nätverksteknologi.

Acreo med dotterbolag har 140 anställda och verksamheten är förlagd till Kista, Norrköping, och Hudiksvall.