"I forskningens framkant: Mobilen som nyckel" Kista Science City om Swedish ICT Research.

1 June, 2007 - 00:00

"I Kista Science City pågår världsledande forskning inom en rad olika områden. Tack vare närheten mellan universitet, företag och forskningsinstitutioner frodas forskningsprojekt och inriktningar. Bland de synligaste forskningsinstituten finns Swedish Institute of Computer Science (SICS) som varje år visar upp sina forskningsprojekt för alla intresserade vid ett öppet hus. SICS är ett av instituten som samordnas inom ramen för Swedish ICT Research där även Acreo, Svenska IT-institutet SITI, Santa Anna IT Research Institute och Viktoriainstitutet samt Interactive Institute hör hemma."

Läs mer på Kista Science City website.