Swedsoft skapar nätverk för svenska spetsprogrammerare, artikel på Kista Science Citys hemsida

7 April, 2008 - 17:04

"I det nystartade nätverket Swedsoft har en rad svenska
storföretag gått samman i utveckling av strategiskt viktig programvara.
Nätverket ska få nyckelutvecklare inom de olika organisationerna att ta
hjälp av varandra, oberoende av arbetsplats. I förlängningen handlar
det om att stärka svenska internationell konkurrenskraft, menar
föreståndaren Christer Bengtsson."

Läs hela artikeln på Kista SCience Citys hemsida.