Samverkan mellan Visualiseringscenter, Norrköping Science Park och Interactive Institute skulle kunna ge SVT nya möjligheter

8 May, 2008 - 09:48

Norrköpings Tidningar 2008-05-08

SVT står fast vid sina nedläggningsplaner för tv i Norrköping men vill
ändå ha en fortsatt kontakt med Norrköpings kommun. Det blev resultatet
efter ett möte i Norrköping den här veckan.

Kommunalrådet Eva Andersson (s), oppositionsrådet Jörgen Rundgren (m)
och kommundirektör Åsa Byman Falck mötte fyra representanter för SVT
vid mötet i Norrköping.

Från Norrköping anser man att SVT borde vara en aktiv part i den framtida satsningen på medieteknik i Norrköping.Norrköping är mitt i en spännande
utveckling inom medieteknik och det håller på att växa fram ett kluster
där vi menar att SVT kan spela en viktig roll.

Kommunen
pekade särskilt på hur samverkan mellan Visualiseringscenter,
Norrköping Science Park och Interactive Institute skulle kunna ge SVT
nya möjligheter.

Läs hela artikeln i Norrköpings Tidningar