Sensors for environmental control, in Swedish

Seminarium: Sensorer för Miljöbevakning

2011-04-05: Nordic Forum, Torshamnsgatan 35, Kista

Sensorteknologier utvecklas ständigt och erbjuder innovativa lösningar för utveckling av intressanta sensorsystem för miljöbevakning.

{DynamicContent:Info box}

 

Drygt 50 personer deltog i ett heldagseminarium om sensorteknologier för miljöbevakning som Acreo organiserade i samarbete med IMEGO och Enterprise Europe Network i Kista, den 5 april 2011.

Syftet med seminariet var att uppmuntra till samarbete mellan organisationer för att utveckla nya sensorteknologier för övervakning av luft- och vattenkvalitet. Hälften av deltagarna representerade företag och intresserade organisationer och hälften Swedish ICT Research.

Bland föreläsarna fanns representanter från organisationer som Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund, Lilla Edets Kommun och IVL Svenska Miljöinstitutet som beskrev framtida behov av sensorteknik för miljöbevakning.

Representanter från SenSiC och Aqua-Q presenterade sina företags kompetens inom sensorteknik och hur de samarbetar med Swedish ICT.

Föreläsare från Acreos avdelningar Nanoelektronik, Fiberfotonik och Tryckt Elektronik presenterade avdelningarnas kompetenser för miljöövervakning. Två föreläsare från IMEGO pratade om sensorsystem för detektion av bakterier och kemikalier i vattnet, och en föreläsare från Interaktiva Institutet presenterade projektet Ocean Search.

 • Teresita Qvarnström, Acreo, 08 632 7739, teresita.qvarnström [at] acreo.se
 • Cristina Rusu, IMEGO , 031 750 1868, cristina.rusu [at] imego.com
 • Håkan Sehlin, Enterprise Europe Network, 070-550 36 78, hakan.sehlin [at] acreo.se

 

 Folder: Sensor technology for environmental monitoring

Program med nedladdningsbara presentationer

Introduktion

 • Introduktion och presentation av Swedish ICT och Acreo ,Teresita Qvarnström 
 • Presentation av IMEGO , Dag Ilver

Luft

 • Vad händer med luften i Stockholm?Michael Norman, Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund 
 • SiC sensorer för emissionkontrollAnita Lloyd Spetz , SenSic

Vatten

 • Vattenburna sjukdomsutbrott. Erfarenheter från Lilla Edet , Annika Ekvall, Lilla Edet Kommun 
 • Ozonvattenbehandling & Partikelutredning, Ulla Chowdhury, Aqua-Q 
 • Ocean Search, Stories and Sensors , Magnus Jonsson, Interaktiva Institutet 
 • Sensitive UV detection for water and air surveillance , Susan Savage, Acreo

Sensorsystem

 • Bakteriedetektion, Dag Ilver, IMEGO 
 • Kemikalier i vattnet, Anatol Krozer, IMEGO 
 • Tryck dina sensorer! Funktionalitet till låg kostnad, David Nilsson, Acreo 
 • Bevaka miljön med fibersensorer, Björn Hansson, Acreo

Framtid

 • Vilka utmaningar har vi framför oss?, IVL Svenska Miljöinstitutet, Östen Ekengren 
 • Nanotrådar - Biosensorer, Per Björk, Acreo 
 • Sensorer för miljöövervakning. Vad behöver vi?, Martin Ferm, IVL 
 • Vårt erbjudande, Teresita Qvarnström, Acreo 

  

 

Date/time: 
Tuesday, April 5, 2011, 11:00
Location: 
Kista, Sweden
Sweden
SE