Västra Götalandsregionen: Förskolebarn lär om energi

28 December, 2012 - 10:38

Västra Götalandsregionens miljönämnd vill att barnen ska förstå hur mycket energi de förbrukar i förskolan.  Därför beslutade man att bevilja medel till projektet FörskoleVis.

I förstudien till FörskoleVis tog man tillsammans med förskolor i Göteborg, Härryda, Kungälv och Trollhättan fram en kravspecifikation för ett webbaserat visualiseringsverktyg och inspirationsmaterial för pedagogerna. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Interactive Institute ska nu utveckla och testa verktyget och mäta energiförbrukningen i dessa pilotförskolor. Sedan är det meningen att verktyget och materialet ska kunna kommersialiseras för att kunna spridas och användas vidare.

Läs mer:http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Om-Vastra-Gotalandsregionen/Nyheter/Aktuella-nyheter/Sa-mycket-energi-forbrukar-forskolebarn/