Martin Joborn
Publications
Number of items: 10.

Conference or Workshop Item

Gestrelius, Sara and Aronsson, Martin and Joborn, Martin and Bohlin, Markus (2017) Towards a comprehensive model for track allocation and roll-time scheduling at marshalling yards. In: 7th International Conference on Railway Operations Modelling and Analysis (RailLille2017), 4-7 april 2017, Lille, France.

SICS Report

Aronsson, Martin and Joborn, Martin and Gestrelius, Sara and Ranjbar, Zohreh (2016) Kapacitet på rangerbangården Hallsberg: resultat från projektet PRAGGE2. [SICS Report]

Aronsson, Martin and Joborn, Martin and Gestrelius, Sara and Ranjbar, Zohreh (2016) Kapacitetsanalys av tre olika utbyggnadsalternativ av Sävenäs rangerbangård: resultat från pilotstudien av Sävenäs i projektet PRAGGE2. [SICS Report]

Joborn, Martin and Ranjbar, Zohreh (2016) Sprida: förstudie om metoder för att mäta spridningseffekter av störningshändelser i tågtrafiken. [SICS Report]

Aronsson, Martin and Ranjbar, Zohreh and Gestrelius, Sara and Joborn, Martin (2016) Kapacitetsanalys av Sävenäs rangerbangård: Spårbehov på riktningsgruppen undersökt i projektet PRAGGE. [SICS Report]

Aronsson, Martin and Joborn, Martin and Ranjbar, Zohreh (2015) FBI-BAS, Framtidssäkra BangårdsInvesteringar - Pilot BAngods-Sävenäs. [SICS Report]

Ranjbar, Zohreh and Joborn, Martin (2015) Framtidens Flexibla Processindustriella Logistik. [SICS Report]

Aronsson, Martin and Joborn, Martin and Danielsson, Per (2015) Kapacitetsutnyttjande på järnvägen år 2030. [SICS Report]

Joborn, Martin (2015) Oplanerade stopp och potential för målpunktsstyrande system. [SICS Report]

Svedberg, Victoria and Aronsson, Martin and Joborn, Martin (2015) Timetabling based on generalised cost. [SICS Report]

This list was generated on Sat Jul 20 16:28:08 2019 CEST.
News
In media