Zohreh Ranjbar
Projects
Publications
Jump to: SICS Report
Number of items: 8.

SICS Report

Aronsson, Martin and Joborn, Martin and Gestrelius, Sara and Ranjbar, Zohreh (2016) Kapacitet på rangerbangården Hallsberg: resultat från projektet PRAGGE2. [SICS Report]

Aronsson, Martin and Joborn, Martin and Gestrelius, Sara and Ranjbar, Zohreh (2016) Kapacitetsanalys av tre olika utbyggnadsalternativ av Sävenäs rangerbangård: resultat från pilotstudien av Sävenäs i projektet PRAGGE2. [SICS Report]

Joborn, Martin and Ranjbar, Zohreh (2016) Sprida: förstudie om metoder för att mäta spridningseffekter av störningshändelser i tågtrafiken. [SICS Report]

Aronsson, Martin and Ranjbar, Zohreh and Gestrelius, Sara and Joborn, Martin (2016) Kapacitetsanalys av Sävenäs rangerbangård: Spårbehov på riktningsgruppen undersökt i projektet PRAGGE. [SICS Report]

Larsson, Stig and Ranjbar, Zohreh (2016) Service idag och i framtiden: slutrapport för projektet Framtidens Underhållstekniker. [SICS Report]

Aronsson, Martin and Joborn, Martin and Ranjbar, Zohreh (2015) FBI-BAS, Framtidssäkra BangårdsInvesteringar - Pilot BAngods-Sävenäs. [SICS Report]

Ranjbar, Zohreh and Joborn, Martin (2015) Framtidens Flexibla Processindustriella Logistik. [SICS Report]

Ranjbar, Zohreh and Edoff, Petra and Rudström, Åsa and Nylander, Stina and Sigholm, Niclas (2015) Super Service Technician Slutrapport. [SICS Report]

This list was generated on Sat Jul 20 02:44:35 2019 CEST.