AIM

AIM, Attraktiv innovativ miljöteknik är fortsättningen på Förstudie 3B. Projektet handlar om möjligheterna att använda innovativ miljöteknik i 3B-projektet. Energi, avfall och vatten är fokusområden.

3B är ett projekt med syfte att knyta Västerås till Mälaren och göra stationsområdet bli mer lättillgängligt.
– Det här är ett intressant område, nära både till vattnet och till centrum. Här finns förutsättningar att skapa en mycket spännande stadsdel, säger Petra Edoff, projektledare.