ProjectAnalytisk processövervakning

Competence Areas at RISE ICT
Analytisk processövervakning

Forskningsinstituten inom Swerea och Swedish ICT arbetar tillsammans kring processövervakning och optimering. Projektet inkluderar stor processkunskap och erfarenhet i kombination med ledande teknisk sensorutveckling och implementeringsförmåga. Vi analyserar och utvecklar anpassad processövervakning, via tester i egna anläggningar och i kundens tillverkningssystem.

Vi jobbar genom gemensamma kundbesök - våra olika kompetenser i samma möte och rätt miljö hos kund ger bra idéer. Vi bearbetar sedan tillsammans - vår spetskompetens och forskning ger spännande dialog kring identifierade problem vid besöken, möjligheter identifieras. Tillsammans med kund diskuteras därefter de bästa lösningarna och en plan för test & utveckling tas fram och genomförs. 

SICS del i projektet innebär datanalys för processövervakning: 

  • Avvikelsedetektion
  • Inkrementell diagnos  
  • Livslängdsanalys 
  • Underhåll   
  • Processimulering och model predictive control 
  • Diskret modellering/analys 
  • Optimering
  • Datavisualisering
  • Schemavisualisering 
  • Demonstrator för säkra infrastrukturmolntjänster: testa nya koncept och affärslösningar
External homepage: 
http://www.ri.se/en/demonstrator