ProjectAtrium Ljungberg - förstudie inom digitalisering

Atrium Ljungberg - förstudie inom digitalisering

Digitalisering är en kraft som påverkar stora delar av näringsliv och samhälle idag, och sprider sig till fler och fler branscher. För de flesta av oss är det något som påverkar det mesta i tillvaron, som arbete, fritid och familjeliv. Datorer finns och används i många apparater och verksamheter som många inte omedelbart förknippar med datoranvändning, som i fordon och vitvaror liksom vid biljettköp i kollektivtrafik och inköp av matvaror på stormarknad.

Tillsammans med Atrium Ljungberg har SICS Swedish ICT genomfört en förstudie om vilka möjligheter och utmaningar digitaliseringen medför för Atrium Ljungbergs verksamhet. Förstudien tog sitt avstamp i nuläget och har inventerat företagets styrkor när det gäller att ta sig an digitaliseringsfrågor, identifierat ett antal områden inom Atrium Ljungberg där digitaliseringen erbjuder stora möjligheter, samt pekat på några utmaningar som behöver hanteras på vägen i digitaliseringsarbetet. Allt för att göra Atrium Ljungberg bättre rustade för att i framtiden integrera digitalisering i sin löpande verksamhet.