ProjectAvtalsbaserad hantering av gemensamma begränsade resurser i samband med kris

Avtalsbaserad hantering av gemensamma begränsade resurser i samband med kris

Resurshantering i samband med kris

I ett förmågebaserat krishanteringssystem där flera aktörer oberoende av varandra formar planer för resursaktivering i samband med kris, kan konflikter i resursutnyttjande uppstå. Det kan ha förödande konsekvenser för den gemensamma krishanteringsförmågan.

Projektet har tagit fram en kalkyl och en prototypimplementering för att möjliggöra upptäckt av potentiella resurskonflikter mellan flera aktörer genom analysera aktörernas resursaktiveringsplaner. Att hitta sådana potentiella konflikter är beräkningsmässigt komplext. Projektet har fört samman kunskap både från krishanteringsdomänen och från formella metoder, för att kunna ta fram en effektiv algoritm baserad på simulering för att lösa problemet.

Resultatet i projektet riktar sig till aktörer med övergripande ansvar för planering för resursaktivering i samband med kris. Den stora potentialen med resultatet ligger i att tillämpa kalkylen på en specifik domän och därigenom kunna göra domänanpassade antaganden som reducerar komplexiteten på det generella problemet.