CODE – Competence on Demand

ProjectCODE – Competence on Demand

Competence Areas at RISE ICT
CODE – Competence on Demand

I en alltmer konkurrensutsatt värld spelar de miljömässiga målen likväl tillgång till kompetent
arbetskraft en stor ekonomisk roll. I detta projekt vill vi undersöka möjligheten att tillämpa ny
teknik som augmented reality vilket underlättar kompetensöverföringen samtidigt som ekonomiska
och miljömässiga vinster uppnås.

Att ta fram en modell där ett IT-baserat system utgör grunden för att arbeta strategiskt med ny teknik och kompetensfrågan skulle innebära flera fördelar, då en rad problem vad gäller att lösa problem snabbt på plats kan åtgärdas med teknik som är på frammarsch.

CODE är ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet PiiA och projektleds av Automation Region. Det arbete som utförs på SICS projektleds av Helena Jerregård. 
Övriga parter är: IFS, XMReality, ABB Facts, Gyproc. 

Projektets slutrapport finns här: https://www.sics.se/publications/code