D-ICE – Data-driven innovation in traditional industry

Svensk beskrivning längre ner på sidan.

The aim of the D-ICE project is to establish an arena for data driven innovation. The objective is to improve the conditions for value creation based on advanced data analytics in the industry and society.

The project is financed by Vinnova over 21 months and the partners are Ericsson, RISE SICS and the start-up Logical Clocks.

The objective is to strengthen the Swedish competence in data handling, analysis and processing.  The project will build a collaboration (meeting and tools) platform for data owners and data analysis providers. The basis for the project is the national datacenter initiative ICE with all server capacity, analytic tools for example Flink and HOPS and the data analytics and industry knowledge that is within all parts of RISE.

D-ICE – arena för datadriven innovation i traditionell industri

RISE SICS North har etablerat en arena för datadriven innovation där dataägare och dataanalytiker kan mötas och hitta former för samarbete. Målet är att stärka kompetensen i svensk industri och samhällsfunktioner kring vilka möjligheter som analys av stora datamängder erbjuder. Satsningen ligger i linje med regeringens nyindustrialiseringsstrategi där man satsar på testbäddar och kunskapslyft.

Den nya mötesplatsen ska sänka insteget för att utnyttja tillgänglig data både för effektivisering och innovation.

För dataägare som industri och samhällsfunktioner så som banker eller kommunala verksamheter har dataanalys en stor potential för affärsförbättrande åtgärder. Med en klok analys av tillgängliga data kan man fatta faktabaserade beslut för att styra och effektivisera produktionen och affären. Projektet möjiggör att dataägare som är i början av sin digitalisering kan komma igång att utnyttja möjligheterna med analys av datan medan mogna dataägare kan utforska om det finns andra verktyg än dem de brukar använda. Och på nästa nivå leder analysen till innovation, d.v.s. till helt nya affärer baserad på datan.

För dataanalytikerna, som finns både inom privat sektor och akademi, erbjuder mötesarenan hjälp att formulera sitt erbjudande och utveckla affärsmodeller samt ett stort kontaktnät. De har också behov av de stora datamängder som dataägarna kan erbjuda.

Projektet skapar dels en digital plattform och ett nätverk för datan, dels ett fysiskt nätverk av människor. För att projektet ska bli framgångsrikt behöver alla spelare sitta ner och se på helheten tillsammans. Dataägarna har domänkunskapen och vet vad som behöver göras medan teknikerna svarar på frågorna ”Vad kan man göra? Vilka plattformar behövs?”.

Projektet finansieras av Vinnova. Projektpartner är Ericsson, RISE SICS North och startup-bolaget Logical Clocks. Övriga medverkande är bl a Luleå Tekniska universitet samt dataanalysbolagen PreEye och SWECO Society.