ProjectEIT-HEALTH projektet KIS2.0

Competence Areas at RISE ICT
EIT-HEALTH projektet KIS2.0

Kroniska sjukdomar som Diabetes, KOL och Alzheimer mfl  kommer att skapa stora utmaningar för samhället både när det gäller kvalitet för patienter samt kostnader för samhället. Idag är inte vårdsystemet  integrerat  mellan olika vårdgivare och hemmet. Dessutom så finns det väldigt lite IT system som stödjer en integrerad vård. I detta projekt så vill man ta fram ett IT system som kan stödja en integrerad vård. Projektet fokuserar på Diabetes typ2.

Denna IT lösning, KIS2.0, bygger på två befinliga  IT system som skall integreras nämligen Vital Health eVita från Holland (USA)samt Tavie från Kanada.

Kärnan i projektet är att arbeta med livsstilförändring genom kontinuerlig uppföljning och mätning (Vitalhealth eVita) och coachning genom en virtuell sjuksköterska, Tavie.

Inriktningen är att egna mätningar skall registreras i det nya systemet direkt eller via befintliga system tex ”Stöd och behandling” eller ”Hälsa för mig”

Stödet för livsstilsförändring är individuellt anpassat tack vare en kategorisering av både stödet och patienterna. Stödet är även anpassat för kulturella skillnader. För att den virtuella sjuksköterskan skall passa i Sverige så göra man videoinspelningar med en svensk sjuksköterska som används vid coachningen. Testerna av KIS2.0 genomförs på 1-2 vårdcentraler i Norrköping mellan September 2016 till februari 2017.

Detta projekt skall även ta fram information till beslutsfattare som ansvarar för att införa denna typ av IT system i vården.

Partners:

iMinds Health, RISE (SICS), Philips, VitalHealth, MedClinik, OptiMedis,

Vilans, MACX, MSD