eResan i eRegion

Inom den Östra kretsen av Dataföreningen i Sverige har tagits ett projektinitiativ i samarbete med lokala, regionala och nationella aktörer, eResan i eRegionen, med syftet:

  • att öka intresset för och visa möjligheterna med IKT (informations- och kommunikationsteknik) för alla, dvs att motverka den digitala klyftan i samhället.
  • att uppmuntra och medverka till nätverksbyggande mellan lokala, regionala och nationella IKT-aktörer.
  • att främja initiativ och satsningar som gör E-regionen till den bästa och mest hållbara IKT-regionen att leva och arbeta i.
  • att informera om och synliggöra eRegionen.

Santa Anna är värd för projektet och agerar tillsammans med Dataföreningens Östra krets och regionala aktörer mot bakgrund av behov och möjligheter att främja delaktighet och utveckling av eSamhället.  Visionen är att avskaffa den digitala klyftan i regionen genom att alla medborgare kan dra nytta av samhällets e-tjänster, samtidigt som näringslivets förmåga att utnyttja IKT stimulerar tillväxt i former som främjar ett hållbart samhälle.  

External homepage: 
http://www.eresan.se/