Forskarhjälpen

Forskarhjälpen drivs av Nobelmuséet, med finansiering från SSF, och är i år ett samarbete med SICS och Mobile Life där drygt 500 högstadieelever genomför ett forskningsprojekt om mobiltelefonanvändning och app-design. Genom Forskarhjälpen vill vi ge eleverna en möjlighet att forska själva, i ett riktigt forskningsprojekt. Ett aktivt deltagande ger eleverna en djupare förståelse för vad ett forskningsprojekt egentligen kan innebära.

Under våren 2015 gör vi pilottester med två klasser. Den 4 maj startar Forskarhjälpen 2015 officiellt med en startkonferens för lärare och efter sommaren drar eleverna igång med sin forskning. Den stora finalen äger rum på Nobelmuséet i december och de elever som genomfört det bästa projektet får gå på nobelprisutdelningen som belöning.

För SICS och Mobile Life är detta en fantastisk möjlighet att få en inblick i ungdomars syn på, och användning av mobil teknik. De har växt upp med mobiltelefoner och internet och kommer att ta den här tekniken till helt nya höjder i sitt vuxna liv. Vi hoppas få en första glimt av detta genom att låta dem vara våra forskare under 2015.

Mer information finns på Nobelmuseet hemsida för forskarhjälpen. Nobelmuseums kontaktperson är anna.johanna.lindqvist.forsberg [at] nobelmuseum.se (Anna Johanna Lindqvist Forsberg).