ProjectFramtidsverkstad

Framtidsverkstad

Framtidsverkstad bygger på ett ramverk baserat på innovations- och designprocesser där gymnasieungdomar, under sin sommarjobbspraktik, arbetar heltid med att ta fram koncept till företag och organisationer. Ungdomarna har spenderat mer än 10 000 timmar framför en dator, mobil eller surfplatta vilket innebär att de räknas som experter inom digitala verktyg. Deltagande företag och organisationer får under tre veckor tillgång till ungdomarnas kunskap och kompetens samt innovativa koncept framtagna baserat på sina utmaningar och affärsmöjligheter inriktat på den digitala framtiden. 

”Framtidsverkstad är ett unikt sätt för Västerås att stärka samarbetet mellan ungdomar och företag. Ungdomarna är digitala infödingar som har otroligt mycket kunskap att bidra med till företagen.”
Anders Teljebäck, Kommunstyrelsens ordförande, Västerås stad

Ungdomarna får under sin sommarjobbspraktik lära sig arbeta i team, knyta kontakter med arbetslivet och ta fram innovativa koncept genom en designmetodik framtagen av Anders Wikström, forskare på RISE SICS Västerås. Medverkande företag och organisationer deltar under ett antal två-timmars workshop där information delas och möjligheter skapas. Under workshoptillfällena får även företagen och organisationerna inblick i hur designmetodiken är utformad och hur det fungerar att ta fram innovativa koncept genom metodiken. 

Framtidsverkstad leder till samspel mellan ungdomar och företag/organisationer, en förutsättning för samhällets vidareutveckling. Projektet är ett samarbete mellan RISE SICS Västerås, Västerås stad, Arbetsförmedlingen och Västerås Science park.

”Vi valde att vara med för att få ta del av tankar och idéer från ungdomar för att förstå hur, när och var de vill möta oss. Det har stor påverkan på hur vi väljer att utveckla vår verksamhet. Våra förväntningar överträffades genom ungdomarnas kreativitet, kunskap och engagemang. Vi har fått mycket inspiration och verktyg som vi kan ta med och använda oss av. Det bästa med projektet är utbytet.” 
Sofia Ljung, Swedbank