ProjectFUI inom datacenter och moln för tillväxt i SME

Business Areas
FUI inom datacenter och moln för tillväxt i SME

In English below

FUI projektet ger en möjlighet för små och medelstora företag, med verksamhet i Norrbotten och Västerbotten, att få stöd för utveckling av produkter och tjänster inom området gröna resurseffektiva datacenter och moln. Syftet med FUI-projektet är att främja tillväxt i små och medelstora företag, i samverkan med universitet, institut och en teknisk datacenter-provmiljö.

Projektet pågår fram till slutet av 2018.

FIU-projektet erbjuder stöd för

  • Att definiera, utveckla, testa och demonstrera nya och bättre produkter och tjänster
  • Externa arbetsinsatser och tjänster avseende forskning, utveckling, innovation och affärsutveckling
  • Avgifter och omkostnader för utrustning och provmiljö

In English

The FUI project provides an opportunity for small and medium-sized enterprises, with operations in Norrbotten and Västerbotten, to gain support for the development of products and services in the field of  data centers and clouds.

The purpose is to promote the growth of small and medium-sized enterprises, in collaboration with universities, institutes and technical data center test environment.

The project can provide financial support:

  • To define, develop, test and demonstrate new and better products and services
  • For external work and services for research, development, innovation and business development
  • For fees and expenses for equipment and test environments

Particularly interesting areas are:

  • Flexible and greener construction principles for data centers
  • Energy recovery of heat from data centers
  • Automation of operation and maintenance, and software-based solutions for efficient data processing and secure cloud services

The project will run until the end of 2018.

External homepage: 
http://fui.dc4c.se/