Hybrid Spaces

Projektet "Hållbara hybridmiljöer" (Hybrid Spaces) har som mål att exploatera koncept och idéer rörande interaktiva touch- och presentationsytor av varierande storlek och utföranden. Innehållsligt är fokus mot presentation av information med inriktning mot energi och hållbarhetsförståelse. Denna information erhålles via “sökningar” av olika sociala medier existerande på Internet (Google, Twitter etc.).