IMPRINT

Komplexa tekniska produkter såsom tåg, anläggningsmaskiner och kraftsystem är ofta byggda utifrån komponenter som utvecklas självständigt av underleverantörer. Vanligen testas produktens funktionalitet inte förrän samtliga enheter har integrerats, vilket ofta sker sent i utvecklingsprocessen. Många fel upptäcks därför inte förrän hela produkten är byggd. På grund av detta finns det idag ett behov inom den svenska industrin av tidig och effektiv feldetektering och felprevention på integrationsnivå. IMPRINT för samman tre industriella partners (Bombardier Transportation, Volvo Construction Equipment och ABB Grid Systems HVDC) och två forskningspartners (Mälardalens högskola och SICS Swedish ICT), i ett projekt med fokus på att förbättra integration och testning av heterogena produkter.

IMPRINT kommer utforska möjligheterna för att utnyttja modellbaserad integrationstest för att minska kostnader och ledtider, och för att stärka kvalitet och flexibilitet i distribuerad programvaruintensiv produktutveckling. För att säkerställa kunskapsöverföring mellan projektets parter, kommer vi att arbeta enligt en etablerad process där vi stegvis och iterativt utvecklar och förfinar metoder för modellbaserad produktintegrationstestning, implementerar dessa metoder i verktyg, och utvärderar deras effekt genom rigorösa empiriska studier i relevanta industriella miljöer. Projektresultaten kommer i första hand nyttjas av projektets industripartners i kommande utvecklingsprojekt. Genom vetenskaplig publicering och utbildning kommer projektresultaten också spridas utanför projektets ramar och leda till mer generella effekter inom den svenska produktutvecklingsindustrin.

Publications
Number of items: 7.

Tahvili, Sahar and Bohlin, Markus and Saadatmand, Mehrdad and Larsson, Stig and Afzal, Wasif and Sundmark, Daniel (2016) Cost-Benefit Analysis of Using Dependency Knowledge at Integration Testing. In: THE 17TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRODUCT-FOCUSED SOFTWARE PROCESS IMPROVEMENT(PROFES 2016), 22 – 24 November 2016, TRONDHEIM, NORWAY.

Tahvili, Sahar (2016) A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR INTEGRATION TEST SELECTION. Licentiate thesis, Mälardalen University.

Tahvili, Sahar (2016) An Online Decision Support Framework for Integration Test Selection and Prioritization (Doctoral Symposium). In: The International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA'16), 17 July 2016, Germany.

Tahvili, Sahar and Bohlin, Markus (2016) Test Case Prioritization Using Multi Criteria Decision Making Methods. Danish Society for Operations Research (26). pp. 9-11.

Tahvili, Sahar and Afzal, Wasif and Saadatmand, Mehrdad and Bohlin, Markus and Sundmark, Daniel and Larsson, Stig (2016) Towards Earlier Fault Detection by Value-Driven Prioritization of Test Cases Using Fuzzy TOPSIS. In: 13th International Conference on Information Technology : New Generations ITNG 2016, 11 - 13 April 2016, Las Vegas, Nevada, USA.

Tahvili, Sahar and Saadatmand, Mehrdad and Larsson, Stig and Afzal, Wasif and Bohlin, Markus and Sundmark, Daniel (2016) Dynamic Integration Test Selection Based on Test Case Dependencies. In: The 11th Workshop on Testing: Academia-Industry Collaboration, Practice and Research Techniques, 2016, Chicago, IL, USA.

Tahvili, Sahar and Saadatmand, Mehrdad and Bohlin, Markus (2015) Multi-Criteria Test Case Prioritization Using Fuzzy Analytic Hierarchy Process. In: The Tenth International Conference on Software Engineering Advances, 15-20 November 2015, Barcelona, Spain. (In Press)

This list was generated on Wed Aug 21 14:26:36 2019 CEST.