Internet of sports

Along with health-care and wellness, sports and recreational activities constitutes one of the most rapidly growing areas of personal and consumer-oriented Internet of Things-technologies (IoT). This is visible through early introductions of mobile sensor-based end-user products such as the Nike+, sensor equipped sports watches, apps like Runkeeper, and how these connect to social and broadcasting media. This area is in an early phase of development based on first generation technologies and infrastructures, but is constantly refined and improved due to rapid market expectations. This project investigates how sports and recreational activities can be augmented through novel products and services based on emerging mobile IoT infrastructures. Moreover, sports and recreational activities provide a domain of research that includes several of the critical challenges for next generation of mobile services in a variety of domains such as health and rehabilitation.

We see a great potential for Sweden in a new business area that we call the Internet of Sports

Today we export very little sport oriented products and services from Sweden compared to the huge interest we have for sports and wellbeing. The sports industry is very large in Sweden – the turnover was about 80 billion SEK in 2010.

The revolution that came with the smart phones has changed our habits. Now, when we have most of our lives in the phone, the researchers have to rise to the challenge and find new technical solutions for all aspects of life.
One of the most exciting projects we work with at SICS in this area is a cross country ski project where we, with the help of a smart phone, perform movement analysis to help the skier develop his or her strategic ability to go faster.
When this idea came up we immediately contacted Winter Sport Center at the Mid Sweden University, with the leading ski researchers of Sweden, for collaboration, and the Swedish National Cross Country Ski Team for evaluation, so we have the ideal set up between elite athletes and trainers and SICS Swedish ICT to take the step from research to a working product.

See how it works in the video:

Pressrelease to the Swedish press in October 2012:

Dataanalys från SICS tränar nästa kull längskidstjärnor

Första veckan i oktober var Svenska skidlandslagets Team 2015 på träningsläger i Italienska alperna. För att hjälpa åkarna att utveckla sin åkteknik ett steg längre användes för första gången ny datateknik från forskningsinstitutet SICS i skarpt läge. Det handlar om att analysera mätningar från åkningen och visualisera resultatet så att tränare och åkare kan dra relevanta slutsatser och förfina tekniken. Svenska Skidförbundet tror att den nya tekniken kan ge det svenska landslaget ett rejält försprång inför OS 2014 och hemma-VM 2015.

Tekniken är resultat av ett samarbete mellan Nationellt Vintersportcentrum vid Mittuniversitetet i Östersund och forskningsinstitutet SICS. Primus motorer i konceptutvecklingen har varit Professor Hans-Christer Holmberg, chef Nationellt Vintersportcentrum och Professor Christer Norström, VD SICS. Prototypen har utvecklats av SICS och Wisenet i Uppsala.

Kärnan i tjänsten är avancerad dataanalys av de mätdata man får från en vanlig Smartphone som åkaren bär på kroppen. Telefonen mäter rörelsemönster, som används för bl a identifiering av olika deltekniker, förmågan att vara stabil i rörelsen och symmetri mellan höger och vänster sida. Det är stora mängder sensordata som trådlöst förs över till Internet och analyseras med hjälp av bl a avvikelsedetektion och maskininlärning. Poängen är att göra det osynliga synligt.

─ Med den här utrustningen ser vi saker som vi tidigare bara gissat, det blir tydligt både för åkaren och tränaren vad det är som händer i åkningen och hur den kan förbättras, säger Lars Selin, förbundskapten och tränare för Team 2015.

Utrustningen testades i fält under ett träningslopp för både herrar och damer på träningslägret i Toblach i de italienska alperna. Alla åkarna utrustades med mobiltelefoner. Deras rörelsemönster mättes och registrerades sedan under loppet och hur de förändrades under tävlingens gång pga trötthet och variationer i terrängen. Datan matchas mot GPS-koordinaterna så att variationerna i rörelsemönstren kunde kopplas mot terrängen under loppet.

─ Jag tyckte det var intressant att se både hur stabil jag var men också hur mitt arbete omsätts i kraft framåt, dvs åkekonomi. säger Lars Nelson. Lars har nu utrustningen hemma i Bruksvallarna för att testa på snö och se hur han kan vässa tekniken inför säsongen.

Man kan också jämföra mellan åkarna hur olika åktekniker gett olika åktider, på så vis kan åkarna också lära av varandra. I framtiden kommer man också kunna ge feedback i realtid till åkaren i form av t ex vibrationer eller ljud, så att han eller hon kan få tips om förbättringar direkt under träningens gång.

─ Vi kan göra analyser både för att förbättra den taktiska åkningen och för att slipa på t ex stakningsrörelsen, säger Christer Norström, VD på SICS.

Förväntningar på den nya tekniken är stor. Diskussioner förs nu också med A-landslaget.

─ Det är fantastiskt vilken potential det finns i att kombinera modern datavetenskap, biomekanik och tränarens öga för att utveckla nästa generations intelligenta träningshjälpmedel, säger Lars Selin.

In media