ProjectIRIS

Competence Areas at RISE ICT
IRIS

IRIS  (Intelligent Risk Identification System for safer mines) har som mål att vidareutveckla verktyg och system för att identifiera fordonsrelaterade brandrisker i gruvmiljö. Ett verktyg som existerar idag kommer att förbättras och integreras i ett överordnat system. Detta system kommer att vara en värdefull resurs för framtida forskning och utbildning.