ProjectKOL-projektet

Competence Areas at RISE ICT
KOL-projektet

Ovan en intervju med Carina Levander som lider av KOL och som testar lösningen i sitt hem i Vadstena 2017.

 

 

 

KOL-projektet lösning beskrivs ovan. Projektet avslutades med en stor demonstration i form av ett levande rollspel i juni 2017.

Se slutrapporter till höger här på sidan!

Syfte och mål

Projektet syftade till att ta fram en lösning för vård av kroniskt sjuka i hemmet. I ljuset av en åldrande befolkning och därmed en allt högre belastning på vården krävs nya lösningar. Projektet innebar ett nytänkande där man införde ny IT- teknik och nya roller; vårdoperatören och teknikoperatören som avlastar kliniken och ger ökade kontaktmöjligheter för patienten. Lösningen, som här tillämpades på sjukdomen KOL, innebär en högre livskvalitet för patienterna, en lägre kostnad för vården och nya marknader för näringslivet som leder till innovation och exportmöjligheter.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes under 22 månader där första halvåret ägnades åt att ta fram processerna för klinik, vårdoperatör och teknikoperatör samt till utveckling av en stabil systemlösning. Juridiska aspekter på projektet analyserades och IT och riskanalyser genomfördes. Den kliniska prövningen på patienter utfördes i tre etapper. För varje etapp gjordes en analys som ledde till uppdateringar. Samtidigt gjordes undersökningar av patienternas acceptans av lösningen och upplevd livskvalitet samt analys av det medicinska resultatet.

Effekter och resultat

Projektet har utvecklat alla delar av systemet och integrerat dem i en gemensam lösning som förevisats i demonstrationer och rollspel. Slutresultatet av projektet visades under en demonstration på WTC i Stockholm den 14 juni 2017.

Projektet har verifierat konceptet för vård av KOL patienter i hemmet på ett 80-tal patienter från fyra olika kliniker. I projektet utvecklade processer har tillämpats hos klinik, vårdoperatör och teknikoperatör. Patienterna upplevde en större trygghet och delaktighet. Utrustningen i hemmet upplevdes stabil och enkel att hantera. Vården har sett möjligheten till lägre kostnader och näringslivet ser utökade affärer. Projektet har tagit fram ett upphandlingsunderlag för vården, SKL och Inera, baserat på en lösning med öppna gränssnitt.

Bland alla frågeställningar som projektet har arbetat med har juridiken tagit mest tid och kraft i anspråk. Arbetet har resulterat i en tillfredsställande lösning som prövats på verkliga KOL-patienter.

Parter i projektet

RISE SICS,  Alkit Communications AB, Alleato AB, Agnereds närsjukhus, Inera AB, Innovation Skåne, Intel Sweden AB, Inteno AB, Karolinska Universitetssjuhuset Lungkliniken i Solna/Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset Innovationsplatsen, Norrlands Universitetssjukhus Lungkliniken, Lytics AB, MedHelp AB, Motala Lasarett, nWise AB, OP5 AB, Riksförbundet HjärtLung, Sony Mobile AB, Södersjukhuset Lungklinik, RISE Acreo, RISE Interactive, TeliaCompany AB. Cross Technology Solutions AB är också associerat till projektet.