preschool girl

ProjectKoll på läget

Koll på läget

Skall min dotter ha med sig matsäck idag? Vilket är telefonnumret till den familj som min son följer med hem efter förskolan idag? Att vara småbarnsförälder är en mycket logistikintensiv verksamhet! Man skall hålla reda på tider, kontaktuppgifter, saker som skall tas med till förskolan; information som måste vara uppdaterad och alltid tillgänglig. Föräldrar och andra som har ansvar för att hämta och lämna förskolebarn har ett stort behov av att enkelt och smidigt kunna nå andra föräldrar och själva nås av motsvarande information liksom av giltig och aktuell information från förskolepersonalen. Webben och mobiltelefonen är förmodligen de enda kommunikationsverktyg som kan tillfredsställa förskoleföräldrarnas behov. De allra flesta har daglig tillgång till dator uppkopplad mot Internet, antingen hemma, på jobbet eller både och. Alla har en mobiltelefon och de flesta har den oftast lättillgänglig och påslagen.

I projekt Koll på läget har en demonstrator, Förskolanimobilen.se, utvecklats som uppfyller många av de krav som förskoleföräldrar har. Den är ett verktyg med vilket man (förälder, pedagog etc.) mycket enkelt bygger en hemsida för sin förskoleavdelning. Hemsidan är tillgänglig för föräldrar, andra vårdnadshavare, och förskolepersonal via webben och i mobilen. Den mobila hemsidan bygger på en plattform som utvecklas av Squace AB. Förskolanimobilen är gratis; det är kostnadsfritt att bygga en hemsida för en förskoleklass och det är kostnadsfritt för föräldrar och andra att använda den. Hemsidan innehåller bl.a. information om:

  • Veckans schema med aktiviteter, måltider etc.
  • en vanlig fråga precis innanför ytterdörren får sitt svar: Skall hon ha matsäck med sig idag eller ej?
  • Korrekt kontaktinformation till andra i klassen - adresser och telefonnummer.
  • Korrekt kontaktinformation till förskolans avdelningar – viktigt av säkerhetsskäl
  • Enklare sociala kontakter med klassens personal och andra föräldrar - t.ex. kan alla användare göra inlägg på klassens anslagstavla
  •  Annan information kring verksamheten, t.ex. projektarbete, veckobrev etc. 

Man kan säga att en enkel typ av ”social community” bestående förskolegruppens föräldrar och personal skapas. En mikrolösning på ett svårt kommunikationsproblem.

Projektets partners är Squace AB, SICS och Nockeby förskolor i Bromma.