ProjectKund i nätet - flera dimensioner av mobila tjänster

Competence Areas at RISE ICT
Kund i nätet - flera dimensioner av mobila tjänster

Kund i nätet - flera dimensioner av mobila tjänster är ett samarbete mellan SICS, Playahead AB, Sony Ericsson Mobile Communications, och Squace AB som finansieras av Vinnova under 18 månader. Projektet startade 1 januari 2008.

Projektets syfte är att genom att studera användare av mobila tjänster kunna hjälpa leverantörer på olika platser i kedjan att förstå användarnas behov och problem, och öka leverantörernas förmåga att anpassa sina tjänster därefter. På det sättet kan användningen av mobila tjänster öka och kundunderlaget utökas till att omfatta personer med begränsat tekniskt kunnande.

External homepage: 
http://www.sics.se/~stny/kund