ProjectMålstyrning för innovativ produktutveckling

Målstyrning för innovativ produktutveckling

Målstyrning för innovativ produktutveckling - Projektet kommer att generera praktiskt användbara resultat för företag inom och utom projektet:
- Ökad insikt om effekterna av befintlig målstyrning;
- Kunskap om hur målstyrning kan stimulera och stödja mer radikal innovation;
- Nya arbetssätt avseende målstyrning och mätning;
- Praktiskt användbara verktyg och metoder som stödjer både effektivitet och innovativitet.