ProjectMFD filmer-för att påvisa möjligheterna med investering i och implementering av välfärdsteknologi

Business Areas
Competence Areas at RISE ICT
MFD filmer-för att påvisa möjligheterna med investering i och implementering av välfärdsteknologi

SICS Swedish ICT (SICS) har fått uppdraget att ta fram kommunikationsmaterial i form av fem filmer á 3 minuter för att påvisa möjligheterna med investering i och implementering av välfärdsteknologi.

Målet är att före 160601 leverera filmerna till Myndigheten för delaktighet (MFD) som beskriver nyttan med välfärdsteknologi för målgrupperna äldre och människor med funktionshinder.

 Syftet med filmerna är att:

●      Stimulera beslutsfattare inom kommunal verksamhet att göra fler satsningar på välfärdsteknologi.

●      Skapa kommunikationsmaterial som MFD kan använda i sin marknadsföring för att påvisa nyttan med välfärdsteknologi i sina olika kanaler.

●      (Detta rimmar också bra med Hälsans nya verktygs omfattande arbete med att ta fram nyttiga exempel på genomförda investeringar och implementeringar som kommuner genomfört.

Målgrupp: beslutsfattare inom kommunal verksamhet, anhöriga och andra relevanta målgrupper

Teman för filmerna bygger på att påvisa möjligheterna med digitalisering inom olika områden av välfärdsteknologi. Områdena bygger på MFD:s egna fokusområden: Delaktighet, Självständighet, Trygghet och Aktivitet. Dessutom tillkommer området Mobilitet då en film ska funktioner som finns för mobilt arbetssätt. Varje film måste svara på frågan:

●      Vilka utmaningar/problem/behov finns bland kommunens omsorgstagare/medborgare.

●      Vad har olika funktioner inom välfärdsteknologi betytt för mig som användare (fokus) och för oss anställda i kommun.

●      Hur tar jag som beslutsfattare ta nästa steg.