ProjectProActAbility

ProActAbility

Kunskap om framgångsfaktorer som behövs för att driva utvecklingsprojekt kan vara ett viktigt stöd för att driva projekt mer proaktivt och öka konkurrenskraften inom industrin.

Dock har tidigare forskning i stor utsträckning fokuserat på det resultat ett projekt vill uppnå, snarare än vad som behövs för att uppnå det önskade resultatet. Följaktligen missar många befintliga metoder de framgångsfaktorer som är viktiga för ett lyckat projekt som exempelvis målbild, motivation och samarbete.

ProActAbility projektet innefattar ett lean-inspirerat verktyg för att effektivisera utvecklingsprojekt baserat på framgångsfaktorer. Verktyget tillåter mätning och analys av framgångsfaktorer i realtid vilket ökar förutsättningar för kontinuerliga och proaktiva förbättringar på individ-, team- och organisationsnivå.

Användning av verktyget erbjuder deltagande organisationer ett kontinuerligt handfast stöd för hur de kan agera för att effektivisera sina utvecklingsprojekt genom att fokusera på positiva förändringar under projektets genomförande.

Baserat på insamlad data från ProActAbility verktyget utvecklas parallellt analysmetoder samt ramverk för hur framgångsfaktorer kan användas för att öka sannolikheten för framgångsrika projekt. 

ProActAbility är ett Vinnova finansierat projekt.

Detta är ett projekt inom konceptet Prindit.