ProjectReslast - Lastbalansering av resor i kollektivtrafiken

Competence Areas at RISE ICT
Reslast - Lastbalansering av resor i kollektivtrafiken

Projektet Reslast syftar till att undersöka hur man, via IT-baserade hjälpmedel, kan förmå resenärer att flytta sitt resande från rusningstrafik till tider då belastningen på transportsystemet är låg. Detta skulle ge ett bättre utnyttjande av befintlig infrastruktur (fordon, vägar/spår, hållplatser/stationer, osv), och minska bla energiuttaget och utsläpp av växthusgaser, vilket i sin tur är en förutsättning för en fortsatt hållbar utveckling och gällande mål om en fördubbling av kollektivtrafiken fram till 2020.

Projektet är ett samarbete mellan SICS, Arriva och Artspace och finansieras av Energimyndigheten tillsammans med Arriva.

Extern hemsida: reslast.sics.se

In media