ProjectSafepos II

Safepos II

SafePos II är ett projekt där arbetet fokuserar på att öka möjligheterna till positionering och dataöverföring vid räddningsinsatser i gruvor. Förstudien har visat att UW B skulle vara en möjlig tekniklösning både till ökad upplösning till positionering och konnektivitet för säkrare och mer effektiva räddningsinsatser i gruvor. Projektet innefattar
utveckling av aktuell teknik, anpassning mot visualiseringssystem, utredning av möjligheterna till och utveckling av ny teknik för räddningstjänsten i syfte att underlätta förflyttning, rökdykarövervakning och informationsutbyte mellan skade- och ledningsplats genom att nyttja de nya möjligheterna ny positionerings- och konnektivitetsteknik ger. Projektet innefattar också en inledande utredning om hur den nya tekniken kan nyttjas för att möjliggöra samspel
mellan konventionell räddningsinsats och insatser understödda eller ersatta av fjärrstyrda släck- och räddningsfordon. Resultaten från projektet skall mynna såväl i utveckling av ny teknik, taktik och metodik, som utbildningsmaterial för högre utbildning och redan yrkesverksamma.