ProjectSpecialistkompetens - Region Östergötland

Competence Areas at RISE ICT
Specialistkompetens - Region Östergötland

Huvudrojektet "Specialistkompetens - Region Östergötland" är ett paraplyprojekt för enskilda uppdrag inom regionens satsning på smart specialisering, en del av verksamheten under varumärket Business Region East Sweden. Uppdraget avser primärt insatser inom tillämpningsområdet "hälsa" och i synnerhet i dess skärning med specialiseringsdomänen "smarta och uppkopplade produkter och system", men också specialistkompetens inom "simulering och visualisering".

Ett av uppdragen under 2015 var att bidra med expertkompetens till Sveriges Ingenjörers kampanj Idélandet Sverige och dess nedslag i Östergötland, som kom att handla om fallprevention, dvs hur fallolyckor ska hindras eller lindras.

För närvarande pågår också inom ramen för uppdraget diskussioner om samarbete i projektform mellan intressenter runt Östersjön kring nödvändig förnyelse av vård- och omsorgsverksamhet.