ProjectStadens kontrollrum

Competence Areas at RISE ICT
Stadens kontrollrum

En attraktiv stad fungerar väl och är trygg att vistas i, och kritiska funktioner som stadens el- och värmeförsörjning, vattenhantering, bredband, samt även räddningstjänst och transporter, måste fungera. När någon av dessa samhällskritiska funktioner störs så lamslås stora delar av den moderna staden. Ett aktuellt exempel från Västerås är att kraftförsörjning till Hässlö Vattenverk slogs ut i januari 2016, vilket ledde till vattenbrist i halva Västerås och flera kritiska operationer fick ställas in på sjukhuset. Samordning och informationsdelning för att åtgärda störningar i samhällskritiska funktioner är därför av högsta vikt. Idag finns viktig information i silos hos olika aktörer, och när denna väl behövs är den inte direkt tillgänglig.

Projektet Stadens Kontrollrum skapar stöd för tjänstgörande personer i beredskap, de som fattar beslut i ett kritiskt läge och som behöver rätt information för detta. Det långsiktiga syftet är att ta fram en dashboard för samordning av kritisk information som stödjer dessa användare. Projektet vill genomföra en förstudie där vi identifierar möjligheter och potential för detta. Det innebär att vi vill identifiera alla relevanta aktörer (användare, slutkunder, leverantörer och myndigheter), gör en effektanalys ur både kommersiellt- och nyttoperspektiv, identifierar affärsmodeller samt tar fram en ansökan för steg 2 av UDI. Projektet jobbar från ett kundperspektiv baserat på ett antal user stories. Nyttopotentialen är mycket stor då de flesta mindre storstäder och regioner i Sverige och Europa har direkt behov av sådana lösningar. Även vid samordning av andra samhällsfunktioner som transportledning finns det behov för denna typ av funktionalitet. 

Projektet tillhör Vinnovas satsning UDI – Utmaningsdriven innovation. Övriga partners är: Mälarenergi, Västerås stad och Länsstyrelsen Västmanland. 

Informationsfilm om Stadens kontrollrum från Mälarenergi: