TagOn – Automated Analysis of Patient Flow and Equipment Location

Artiklar på svenska nedan.

The purpose with the project TagOn is to develop an IoT system to automatically measure, follow-up, and analyse patient flows in real time, locate vital equipment and staff and to trace and in different ways measure management of drugs during transport. Further to evaluate approach and technology, and continuously be responsive for new needs and ideas. The intention is that the system shall be a base for commercial services. 

The objective is to give Region Skåne means to increase flow efficiency and utilization of resources, further to decrease waiting time, optimize value creating time for patients and staff, and optimize reception and care. On screens may the patient flow be visualized to allow resource management in real time, maps of the premises enable direct location of vital equipment and staff, and further is continuously updated information of drugs under transport available for immediate decisions and patient security. 

The developed IoT system will be used in two full scale pilots: one at the orthopaedic emergency and x-ray facilities to analyse and optimize patient flow and management of equipment and staff, and another at the blood centre to trace and follow-up the cooling chain for blood bags.

TagOn is a Vinnova collaboration project between Region Skåne, Sony and MAPCI (Lund University), Malmö Högskola, KnowIt and RISE. 

For more information, contact Fredrik Nilsask, RISE SICS

20 september 2016 skriver SR P4 Malmöhus:

"Sändare ska följa akutpatienter i Lund

Modern positioneringsteknik ska hjälpa akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund att hitta flaskhalsar i verksamheten. Patienter ska förses med armband som ger koll på hur de rör sig, och var det blir väntetider.

Än så länge testas tekniken på akutens utrustning, och spårningen görs på en datorskärm.

– Om jag väljer att jag vill titta på var jag har mina ultraljudsapparater, så klickar jag på ultraljudsapparaten, och så får jag upp en ikon på en översiktskarta. Då ser jag exakt var apparaten står någonstans, förklarar sjuksköterskan Ronny Holm."

Läs hela artikeln på Sveriges Radio.

 

20 jan 2016 skriver Lunds universitet:

"Fångar flaskhalsar på akuten

Nu ska sjukvården få bättre koll på hur patienter rör sig efter att de kommit till akutmottagningen. Ett nytt forskningsprojekt vid forskningsinstitutet MAPCI på LTH och Lunds universitet ska mäta patientflödet mellan akutmottagningen och röntgenavdelningen på Skånes universitetssjukhus, med syftet att förbättra genomströmningen och därigenom kvaliteten för patienterna.

Efter att personer idag anländer till akutmottagningen är det ingen som egentligen vet hur länge patienter befinner sig i väntrum, undersökningsrum och på andra ställen. Genom forskningsprojektet TagOn ska patienterna förses med ett armband som anonymt positionerar dem. 

Inomhus fungerar GPS-systemet dåligt och positioneringen av Bluetoothförsedda armband sker därför med hjälp av mobila Bluetoothenheter som monteras i taket. Utrustning och grundsystem kommer från Sony Mobile och kundanpassningar görs av Knowit.

Informationen sammanställs i datormolnet, där forskare både i realtid och i efterhand kan dra slutsatser om hur flödet ser ut samt eventuella förbättringsmöjligheter.

– Tanken är att förstå hur patienterna rör sig mellan de olika rummen och identifiera var det finns eventuella flaskhalsar. Målet är att optimera värdeskapande tid för både patienter och personal, samt optimera mottagande och vård, säger Fredrik Nilsask, projektledare på RISE SICS

Initialt håller systemet enbart koll på hur patienter rör sig, men ett tänkbart utvecklingsscenario är att även låta armbanden mäta exempelvis puls och blodtryck, och larma om något drastiskt plötsligt sker. I sådana fall kommer systemet dock inte att vara anonymt.

Projektet har redan dragit igång, men än så länge är det enbart sjukvårdsutrustning som positioneras. De första testerna på patienter kommer att göras senare under vintern.

– Det är vanligt att man ibland inte vet var en viss utrustning befinner sig när man behöver den. Att kunna spåra utrustningen online kan spara tid, säger Fredrik Nilsask.

FAKTA: TagOn är ett tvåårigt Vinnovaprojekt på totalt sex miljoner kronor och genomförs i samarbete mellan MAPCI, Akutkliniken och FoU-centrum Skåne, Skånes universitetssjukvård, Malmö högskola, RISE, Sony Mobile samt Knowit."

Se projektets sida på Lunds universitet.