Anders Wikström

ProjectTänktankar - En turné med Sveriges ingenjörer

Tänktankar - En turné med Sveriges ingenjörer

När vi arbetar med problemlösning är det vanligt att man fokuserar på just problemet, vi ser då ofta inte nya möjligheter. Genom att använda sig av designarbete som karakteriseras av icke linjära processer och att genom hela processen ha användaren i fokus skapar man istället sig en helhetsbild över utmaningen och kan utföra arbetet genom visuella verktyg och metoder. Det är precis det medlemmarna i Sveriges Ingenjörer får öva på under Tänktankar, en serie workshops ledda av Anders Wikström, senior forskare från SICS Swedish ICT Västerås. Fokus är att stimulera samarbete och innovation genom att lösa verkliga problem.            

Turnén gör 20 stopp runt om i landet och deltagarna får följa en workshopmetodik som tagits fram av Anders Wikström. Metodiken bygger på hur professionella reflekterar under tiden de arbetar. Processen stimulerar reflektion genom att kombinera designtänkande, visuellt tänkande och narrativ, där storyboarding som verktyg stimulerar dessa teorier som processverktyg.

Det är en fundamental skillnad på problemlösning – få problemen att försvinna – och att söka möjligheter och skapa – att frambringa något nytt. Traditionella metoder med fokus på att lösa problem fungerar inte lika bra i vår tid av snabba förändringar i värderingar och teknik menar Anders Wikström, Senior forskare på SICS Swedish ICT Västerås.

Tänktankar startade den 2 september och besöker 20 orter runt om i landet för en workshop på två dagar per ort.