Testmiljö Norrköping, äldre damer med surfplatta

ProjectTestmiljö Norrköping

Competence Areas at RISE ICT
Testmiljö Norrköping

Testmiljö Norrköping är lokaliserad till två bostadsområden i Norrköping med en förhållandevis gammal befolkning, Vilbergen och Såpkullen. Hela 36 % är där över 65 år gamla och 13 % är över 80 år, att jämföra med det aktuella riksgenomsnittet på 20 respektive 5 %. I absoluta tal innebär det att det finns mer än 800 personer med en ålder över 80 år i dessa områden. Särskilt intressant är att befolkningssammansättningen motsvarar den som Europa i genomsnitt kommer att ha kring 2060. Så hög andel åttioplussare kommer vi under överskådlig tid inte att nå i Sverige. Även om ökningen är dramatisk mellan 2020 och 2030 stannar andelen här på ca 9 %. I Testmiljö Norrköping kan man således idag uppleva det framtida Europa, åtminstone när det gäller befolkningens ålder. 

I Testmiljö Norrköping erbjuds möjligheten för företag och innovatörer att testa nya lösningar direkt hos invånare och i den vård- och omsorgsverksamhet som bedrivs i miljön. Här finns, förutom hemtjänstverksamhet, två särskilda boenden och två vårdcentraler, den ena i offentlig regi och den andra privat. Här finns också dagligvarubutiker, apotek och Norrköpings enda hjälpmedelsbutik. Området är geografiskt angränsande till sjukhuset i Norrköping, Vrinnevisjukhuset, vilket är särskilt intressant för vårdnära tester. I området uppförs nu också bokonceptet Bovieran, som erbjuder en ny form av gemenskapsboende för äldre.

Mer än 100 åttioplussare är inom ramen för miljöns verksamhet utbildade på att använda en surfplatta. De flesta äger också en och använder den dagligen. Detta är en viktig och efterfrågad plattform för tester, eftersom mycket av den utveckling som sker nu för att främja såväl äldres kvarboende som effektiv omsorgsverksamhet handlar om mobila lösningar och appar.

Norrköpings kommun är huvudman för miljön och viktig grundfinansiering kommer från Vinnova, genom programmet Testbäddar inom vård och omsorg. SICS deltar som tekniskt projektstöd. För framgångsrika tester kan dessutom en internationell marknad öppna sig, genom det nätverk och de kontakter som SICS Digital Health Lab besitter. Flera tester har också genomförts av lösningar från företag i andra länder.

Samarbetspartners: Norrköpings kommun, Norrköping Science Park, PRO Vilbergen

External homepage: 
http://www.norrkoping.se/vard-omsorg/kvalitet-utveckling/puff/nyheter/bla/index....