ProjectTestomat

Competence Areas at RISE ICT
Testomat

TESTOMAT skapar nästa nivå av avancerad testautomatisering. Fokus ligger på att göra testning effektivt med ökad systemkvalitet, genom att bättre testa och mäta existerande system. Vi adapterar och utvecklar nya tekniker, t.ex. maskininlärning och mutation, som med emprisk utvärdering  skapar tydliga förbättringssteg via TAIM som förbättringsmodell.  Vårt mål är att bli ledande inom effektiv automatiserad test i världen, och våra resultat kommer stödja alla typer av programutvecklings- och mjukvaruberoende industri.

TESTOMAT förutsätter att medverkande har en testprocess som är mer eller mindre automatiserad och integrerad med agil utveckling.  I en sådan process finns redan en stor mängd automatiserade testfall som körs i en s.k. CI/CD miljö, dvs. i en miljö där utveckling, kodbyggen, integrering, testning och leverans sker fortlöpande. Vi fokuserar i TESTOMAT på att förbättra effektiviteten och snabbheten inom automatiserad testning, samt att utveckla bättre stöd för felidentifiering och lokalisering. Vi löser kostsamma industriproblem genom att skapa stöd för olika typer av testautomatiseringsförbättringar. TESTOMAT kommer titta på sätt att mäta hur bra man har gjort sin testning, genom förutom att addera nya automatiserade testfall, men även ta bort många onödiga manuella steg och överflödiga testfall för att göra testerna snabbare och bättre. Vi kommer hitta nya sätt att spara stora kostnader i testprocessen genom att skapa bättre metoder och verktyg för att mäta, visualisera, välja testfall men även att följa upp test-progress och testresultat. Som en av de ledande nationerna på avancerad test automation i industrin och inom agila utvecklingsprocesser, har vi nu tagit ledarskapet genom att forma TESTOMAT utifrån Svensk Industris och strategiska småföretag, för att lösa en del av de nyckelproblem som finns inom området. Vi ser ett intensivt samarbete måste till för att behålla Sveriges och Nordens världsledande position inom testområdet.