TIVES, omvärldsbevakning av FoU på fordonselektronikområdet

Technology Intelligence within Vehicle Electronics and Software

Programmet "Möjliggörande Elektronik och Mjukvara" beslutades av FFI:s styrelse i December 2011. I programbeskrivningen och beslutet ingår att göra omvärdsbevakning om elektronik, mjukvara och systemarkitektur i fordonsindustri och annan industri i relevanta segment. Detta projekt föreslås av styrgruppen i möjliggörande elektronik.

Projektet kommer att leverera tre nyhetsbrev med information som publiceras på FFI:s hemsida. Varje nyhetsbrev har en tillhörande rapport med full information som delas av projekt partners. En gång per år hålls en presentation som visar nyheter och trender baserat på innehållet i nyhetsbrev och rapporter.

Resultaten kommer att användas av projekt deltagarna som ingångsdata för strategi, fortsatt forskning, färdplaner och i vissa fall som direkt ingångsdata till produktutveckling.

OMVÄRLDSBEVAKNINGSRAPPORTER

OBS! Om länkarna inte funkar direkt i webläsaren: Spara ner pdf:en på din dator och öppna den med Acrobat reader!

 

JUN 2013 OMVÄRLDSBEVAKNING-ELEKTRONIK-MJUKVARA FORDON

NOV 2013 OMVÄRLDSBEVAKNING-ELEKTRONIK-MJUKVARA FORDON

JAN 2014 OMVÄRLDSBEVAKNING-ELEKTRONIK-MJUKVARA FORDON

APRIL 2014 OMVÄRLDSBEVAKNING-ELEKTRONIK-MJUKVARA-FORDON

SEPT 2014 OMVÄRLDSBEVAKNING-ELEKTRONIK-MJUKVARA-FORDON

JAN 2015 OMVÄRLDSBEVAKNING-ELEKTRONIK-MJUKVARA-FORDON

AUG 2015 OMVÄRLDSBEVAKNING-ELEKTRONIK-MJUKVARA-FORDON

OKT 2015 OMVÄRLDSBEVAKNING-ELEKTRONIK-MJUKVARA FORDON

News