Bild: Cocoform

ProjectUpptäckarrum

Upptäckarrum

Upptäckarrum ska vara en spännande miljö för att väcka tankar och nyfikenhet kring teknik och naturvetenskap. Det är ett utrymme skapat för företag, ungdomar, universitet och högskola. Besökarna ska inspireras och rummet ska väcka upptäckarglädje för teknik och naturvetenskap.

Anders Wikström berättar att det framförallt handlar om att upptäcka nya saker om sig själv och hos andra men också om att bredda bilden av vad teknik är; teknik ingår i allt vi gör, från morgon till kväll. Man har utgått ifrån en innovationsprocess när man skapat rummet. Besökaren går igenom flera steg när den passerar genom rummet; den tar in omvärlden genom bland annat föreläsningar och teknikinspiration. Besökaren får pröva på ny teknik för att förverkliga sina idéer i Maker Space där man kan skapa både i en virtuell och en fysisk miljö.

Besökaren får en större förståelse för utvecklingsprocessen och ser nya möjligheter att skapa ny teknik efter sitt behov. På detta sätt ska intresset för teknik fångas upp.

Bild: Cocoform