WROOMM

WROOMM är ett treårigt projekt som syftar till att utveckla konceptlösningar för tele-fjärrstyrda hjullastare i gruvmiljö. SICS arbetar med systemaspekter vid övervakning och underhåll av maskiner. Studien skall föreslå och utvärdera koncept kring systemarkitektur för federerade inbyggda system med M2X kommunikation (Machine to machine och machine to infrastructure). SICS arbetar tillsammans med ABB, Volvo CE, Boliden, Oryx och Luleå Tekniska Universitet.