[SICS | KFB | NUTEK ]


En svensk workshop om

Tillämpningar av agent- och VR-teknologi för användare med funktionshinder

23:e januari 1997, på SICS

Anordnad av SICS i samarbete med KFB och NUTEK.

Det finns anteckningar från diskussionen.


I informationssamhället är det möjligt att ge funktionshindrade användare kraftfulla kommunikationsverktyg, men om dessa verktyg inte är utformade med hänsyn till de funktionshindrades speciella villkor så kan effekten lika gärna bli den motsatta: att funktionshindrade blir utestängda från den här formen av kommunikation. Den här workshopen har som syfte att föra samman svenska forskare med representer för handikapp-organisationer för att diskutera hur vi kan skapa nya sätt att utnyttja agent- och VR- (virtual reality) teknologi för att möjliggöra och förbättra möjligheterna till kommunikation för funktionshindrade.

Läs mer om syftet med workshopen här.


Program
Utkast till program för workshopen.

Deltagare
Deltagare (med länkar till hemsidor för de deltagare som har sådana).

Web-länkar
Mer information om agenter och VR-teknologi.

Praktisk information
Hur man anäler sig, vem som organiserar, etc.


Kristina Höök