Malignt idiom

av Per Kreuger


© Copyright 2004; Per Kreuger.
You may freely copy and print out this document for your own personal use but I maintain all rights to its form and contents.
You may not corrupt the presentation of the material given here nor present it out of context or without reference to its source.

Malignt Idiom är resultatet av ett projekt jag till och från arbetat med under nära tio år. Trots att skriften är utformad som ett slags diktsamling är det inte uppenbart att det skall betraktas som poesi eller ens litteratur. Snarare är det ett slags språkligt och personligt experiment.

Utgångspunkten har varit den typ av språkliga former som brukar benämnas stående uttryck eller idiomatiska former. Att formerna är elakartade (maligna) skall ses som ett uttryck för en, om man så vill, "sjuklig" nedbrytning av de språkliga strukturerna och konventionerna, i samma mening som en viss sorts humor brukar benämnas ``sjuk''.

Benämningen är i sig ett exempel på malignt idiom då den förutom att vara beskrivande också är tänkt som ett slags hyllning till av en mina hjältar, Tage Danielsson som dog i malignt melanom, en mycket plågsam form av hudcancer.

Delar av materialet uppbärs av en rytmisk eller vokal form snarare än ett givet semantiskt innehåll. Glidningar mellan sådana former och innehållsliga associationer är element både i min arbetsmetod (dissociation) och i den överrumplande och i bästa fall föörlösande effekt jag ofta eftersträvar.

Jag hoppas att dessa maligna idiom skall uppfattas som omväxlande komiska och stötande, mångtydiga, upplösta, intrikata och långsökta, som en våldsam blandning av högt och lågt, fult och vackert, frånstötande och förvånande.

Jag vill tacka **censur** som i uppkomsten av materialet ofta tjänat som "dialog" och "munmothuggare" och som med sina udda kunskaper, citat och dissociativa uppslag ofta bidragit till materialets uppkomst även då detta inte uttryckligen angetts.

Urval, sammanställning och bearbetning får stå för upphovsmannen.


Malignt Idiom av Per Kreuger Kommentarer till   
Updated 2004-08-06 by