Artikel i Corporate Computing, 1997.

"Talk to my agent"

Tror man att AI fortfarande är ute är man tyvärr felunderrättad. Trenden vände i USA när man i Desert Storm sparade enorma belopp tack vare AI-baserade planeringsverktyg, enligt vissa bedömare lika mycket som ARPA dittills satsat på AI-forskning. Idag ser vi ett starkt växande intresse för AI-kompetens och verktyg, t ex språket Prolog.

Nu handlar det om kommunikation. Det som förut handlade om spel, expertsystem och robotar handlar nu om att förmedla information och samordna aktiviteter. Den pådrivande faktorn är som i så många andra sammanhang Internet och in på scenen träder agenterna.

Agenten är en metafor. Där så känns lämpligt kan man utforma system så att de i sin interaktion med användare och andra system efterliknar kommunikation mellan personer. På så sätt kan man utnyttja vår intuitiva förståelse av oerhört komplexa system - personer och samverkan mellan personer - till att på ett lättfattligt sätt erbjuda komplex funktionalitet.

Denna metafor kan användas på flera sätt. Man kan kalla alla sökverktyg, filter och andra Internet-program agenter. Man kan också som Microsoft kalla små gubbar på skärmen agenter. Det är troligt att beteckningen agent kommer att bli liktydig med dagens enkla produkter. Men om system som utnyttjar metaforens styrka kommer att kallas agenter när de kommer till marknaden inom några år är helt oväsentligt. Den bärande metaforen kommer att vara densamma även om namnet blir ett annat.

Det finns inga speciella agent-teknologier. Snarare är det så att behovet av metaforen kan uppstå när man använder en teknologi som t ex maskin-inlärning för att erbjuda ett självförbättrande beteende. Behovet kan också uppstå när program samverkar med en lös koppling för att bli mer robusta och anpassbara, speciellt när dessa verkar över "intressegränser" och måste kunna hantera helt egennyttiga motparter.

I Intelligent Systems Laboratory på SICS ser vi en framtid där vi kommer att representeras av program (agenter) som specialiserats för olika verksamheter och kan ta hand om sådant som inte kräver vårt personliga ställningstagande. Vi har själva byggt prototyper i samarbete med industripartners för

och går vidare med dessa och andra tillämpningar, t ex workflow, ledningssystem, systems management, med mera. Vi kommer att i framtiden se öppna standarder, protokoll och format, och verktyg som stöder dessa och andra typer av verksamheter över Internet och intranet. Vägen dit kan vara mycket kort.

Sverker Janson
sverker@sics.se

Sverker Janson är forskare och chef för Intelligent Systems Laboratory på SICS, Swedish Institute of Computer Science. (http://www.sics.se/isl)