Krönika i PC World, 1997.

Internet om 20 år - att vänta det oväntade

Framtiden har en förmåga att ständigt erbjuda det oväntade (och tur är väl det). Vi väntar oss väl alla att Internet om 20 år kommer att förena alla punkter i den kända världen, fasta och rörliga, med ett svindlande flöde av information, att det kommer att vara världens och all verksamhets pulsåder. Men vad kommer att förvåna oss, eller åtminstone de flesta av oss?

Många kommer nog att förvånas av marknadens omvandling, trots uppsjön av profetior på detta område. De flesta företag vill inte att deras produkter skall jämföras på objektiva grunder, och den nuvarande utvecklingen på webben möjliggör inte automatiska jämförelser av t ex priser. Vägen till kunderna är den traditionella med starka varumärken och produktdifferentiering. Men man kan på Internet skapa en intelligent infrastruktur av samverkande program som hjälper oss att hjälpa varandra att i varje ögonblick veta vilka varor och tjänster som är billigast och bäst - en högeffektiv global marknad. När en sådan väl kommit på plats, och har vunnit konsumenternas förtroende, minskar betydelsen av "osaklig" marknadsföring. Producenternas budskap syns inte längre tydligare än summan av de nöjda eller missnöjda kundernas. Produkter måste vara bäst, inte bara mest kända.

De flesta kommer nog att förvånas av hur individer och organisationer på detta sätt kommer att kunna samarbeta helt spontant och utöva makt kring olika frågor, i marknader som ovan men också i politiken, bl a som ett nödvändigt komplement till, eller kanske ersättning för, de försvagade politiska och fackliga instanserna. Nyckeln blir intelligenta infrastrukturer för att filtrera, förmedla och sammanställa information, allt från mer objektiva fakta till subjektiva påståenden, både nyheter och skvaller. Vi kommer alla kunna bidra med våra egna ståndpunkter och slutsatser, och kommer att automatiskt kunna ta hjälp av dem vi litar på, specialister, redaktörer, arbetskamrater och vänner.

Alla kan komma att förvånas av hur personlig kommunikation kommer att närma sig något man bara kan kalla telepati. Vi kommer att ha små personliga terminaler som låter oss stå i kontinuerlig kontakt med intelligenta infrastrukturer, andra tjänster och med varandra. Det görs experiment idag med teknologier de flesta skulle se som science fiction som i framtiden troligen ersätter tangentbord, bildskärmar och telefoner. Men redan idag kan mycket göras med en vanlig mobiltelefon, gärna handsfree, och talstyrning. Internets framtid handlar inte i första hand om att springa omkring tillsammans i en syntetisk 3D-värld, utan om en känsla av direkthet och närhet i kontakten mellan människor och mellan människor och tjänster, som kan uppnås på många olika sätt.

I Intelligent Systems Laboratory på SICS bygger vi prototyper, i samarbete med industripartners, av intelligenta infrastrukturer för bl a marknader, informationsförmedling och personlig kommunikation. Agenter (program) specialiserade för olika verksamheter tar hand om sådant som inte behöver vårt personliga ställningstagande. Ingen vet vad som händer om 20 år, och alla kommer att förvånas av något, men vi kan vara väl förberedda.

Sverker Janson
sverker@sics.se

Sverker Janson är forskare och chef för Intelligent Systems Laboratory på SICS, Swedish Institute of Computer Science. (http://www.sics.se/isl)